น้ำมันเครื่องยนต์ (Oil Engine)
น้ำมันเครื่องยนต์ Oil Engine PPT  V120, GL-5L, For FG, For FD, Dynamic Plus, SAE 20W-50, SAE 20W-50, Pail-18L
น้ำมันเกียร์ (Oil Gear)
น้ำมันเกียร์ Oil Gear SAE90GL-5, PTT-5L, PTT, GL-1, SAE140, GI5L, Gear Auto DXIII
น้ำมันไฮดรอลิค (Oil Hydraulic)
น้ำมันไฮดรอลิค Oil Hydraulic PTT, S32, Pail-18L, S68, HLP-37, HLP ISO-VG68, Drn-200L
น้ำมันเบรค (Oil Brake)
น้ำมันเบรค Oil Brake PTT, Synthetic (Brake Fluid DOT3, BTT.-1L)