แบตเตอรี่ Sola cell
NPC100-12
12V 100Ah / 20Hr รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Sola cell
NPC120-12
12V 120Ah / 20Hr รับประกัน 6 เดือน
แบตเตอรี่ Sola cell
NPC225-6
6V 225Ah / 20Hr รับประกัน 6 เดือน