35 สแควร์มิล
35SQMM
50 สแควร์มิล
50SQMM
70 สแควร์มิล
70SQMM