แบบธรรมดา (Standard Type)
แฮนด์พาเลท/Hand Pallet Trucks: รุ่น แบบธรรมดา (Standard Type สแตนดาร์ด ไทร์)
แบบกัลวาไนซ์ (Galvanized Type)
แฮนด์พาเลท/Hand Pallet Trucks: รุ่น แบบกัลวาไนซ์ (Galvanized Type กัลวาไนซ์ ไทร์)