แบบแยก
ประแจปากตาย ประแจแหวนปากตาย ประแจแหวน (แบบแยก) ประแจปากตาย ประแจแหวนปากตาย ประแจแหวน (แบบแยก) ประแจปากตาย ประแจแหวนปากตาย ประแจแหวน (แบบแยก)
แบบชุด
ประแจปากตาย ประแจแหวนปากตาย ประแจแหวน (แบบชุด) ประแจปากตาย ประแจแหวนปากตาย ประแจแหวน (แบบชุด) ประแจปากตาย ประแจแหวนปากตาย ประแจแหวน (แบบชุด)