ต้องการเช่า/ติดต่อสอบถาม รถฟอร์คลิฟท์ (Rent Forklifts)

กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่าง/Please fill detail in the below form.

*คำนำหน้า
*ชื่อ
*นามสกุล
*อีเมล
*เบอร์มือถือ
*ชื่อบริษัท
*ตำแหน่งงาน
*เบอร์โทรบริษัท
*เบอร์แฟกซ์
*ที่อยู่บริษัท
*ทำธุระกิจเกี่ยวกับ
ประเภท / Type:
เชื้อเพลิง / Fuel:
ระบบขับเคลื่อน / Transmission:
กำลังรถยก / Capacity:
ยกสูง / Lift Height:
เสา / Mast:
อุปกรณ์พิเศษ1 / Attachment1:
อุปกรณ์พิเศษ2 / Attachment2:
ลักษณะพื้นที่เช่าใช้งาน: พื้นที่ใช้งานปกติทั่วไป
ห้องเย็น
โรงหลอม
โรงงานกระเบื้อง / ปูนซีเมนต์ / โรงผสมปูนซีเมนต์
โรงแก้ว / ผลิตภัณฑ์แก้ว
โรงงานปุ๋ย
อื่นๆ
*จำนวนกะใช้งานต่อวัน: กะต่อวัน
*เริ่มเช่าตั้งแต่วันที่:
*ระยะเวลาการเช่า: วัน
เดือน
ปี