จำหน่ายสินค้าออนไลน์
แบตเตอรี่, ตู้ชาร์จเจอร์, ยางตัน, แฮนด์พาเลท, รถฟอร์คลิฟท์มือสอง
Batteries, Chargers, Solid Tyres, Hand Pallet Trucks, Used Forklifts.

ตู้ชาร์จแบตเตอรี่ทั่วไป (ไม่มีระบบตั้งเวลาในการชาร์จ) S/SST - Series

S1206

ไฟเข้า(Input): 220 VAC ไฟออก(Output): 6 - 12 VDC ...
ราคา: 980 บาท

S1210

ไฟเข้า(Input): 220 VAC ไฟออก(Output): 6 - 12 VDC Charging ...
ราคา: 1,370 บาท

S1220

ไฟเข้า(Input): 220 VAC ไฟออก(Output): 6 - 12 VDC Charging ...
ราคา: 1,820 บาท

S1230

ไฟเข้า(Input): 220 VAC ไฟออก(Output): 6 - 12 VDC Charging ...
ราคา: 2,110 บาท

S2420

ไฟเข้า(Input): 220 VAC ไฟออก(Output): 6 - 12 - 24 ...
ราคา: 1,990 บาท

S2430

ไฟเข้า(Input): 220 VAC ไฟออก(Output): 6 - 12 - 24 ...
ราคา: 2,860 บาท