ใช้ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าเป็นที่อยู่เดียวกับที่อยู่ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อสำหรับที่อยู่ *
ชื่อบริษัท
ชื่อ *
นามสกุล *
ที่อยู่ *
รหัสไปรษณีย์ *
เมือง *
ประเทศ *
รัฐ / จังหวัด / ภูมิภาค *
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
Fax