ตู้ชาร์จเจอร์แบตเตอรี่ / Battery Chargers

Automatic Battery Chargers Digital (ออโตเมติก แบตเตอรี่ ชาร์จเจอร์ ดิจิทัล)
ตู้ชาร์จแบตเตอรี่/Battery Chargers: สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ทั่วไป (ไม่มีระบบตั้งเวลาในการชาร์จ): ยี่ห้อ Digital FS-FT Series
Automatic Battery Chargers (ออโตเมติก แบตเตอรี่ ชาร์จเจอร์)
ตู้ชาร์จแบตเตอรี่/Battery Chargers: สำหรับชาร์จกับแบตเตอรี่รถยนต์: ยี่ห้อ TT - Series
Adjustable Battery Chargers (แอดจัสเทเบิล แบตเตอรี่ ชาร์จเจอร์)
ตู้ชาร์จแบตเตอรี่/Battery Chargers: สำหรับใช้งานชาร์จแบตเตอรี่ในอู่ซ่อมรถ: ยี่ห้อ WH - Series
ตู้ชาร์จแบตเตอรี่/Battery Chargers: สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ทั่วไป (มีระบบตั้งเวลาในการชาร์จ): ยี่ห้อ P/PST - Series
Multiple Battery Chargers (มัลติเปิล แบตเตอรี่ ชาร์จเจอร์)
ตู้ชาร์จแบตเตอรี่/Battery Chargers: สำหรับใช้งานปรับสภาพแบตเตอรี่: ยี่ห้อ Multiple Battery Chargers (PEM Series)
Step Down Transformers (สเต๊ป ดาวน์ ทรานฟอร์มเมอร์)
ตู้ชาร์จแบตเตอรี่/Battery Chargers: หม้อสำหรับแปลงไฟแบตเตอรี่ 380v ไทย เป็น 220v ญี่ปุ่น เพื่อชาร์จเข้ารถโดยตรง: Step Down Transformers (MT)