เช่ารถยก(รถฟอร์คลิฟท์) / Rental Forklift Trucks

ข้อมูลส่วนตัว
*คำนำหน้า
*ชื่อ
*นามสกุล
*อีเมล
*เบอร์มือถือ
*ชื่อบริษัท
*ตำแหน่งงาน
*เบอร์โทรบริษัท
*เบอร์แฟกซ์
*ที่อยู่บริษัท
*ทำธุระกิจเกี่ยวกับ
ยี่ห้อหรือประเภทรถ
ประเภท / Type:
เชื้อเพลิง / Fuel:
ระบบขับเคลื่อน / Transmission:
กำลังรถยก / Capacity:
ยกสูง / Lift Height:
เสา / Mast:
อุปกรณ์พิเศษ1 / Attachment1:
อุปกรณ์พิเศษ2 / Attachment2:
การใช้งานรถ
ลักษณะพื้นที่เช่าใช้งาน: พื้นที่ใช้งานปกติทั่วไป
ห้องเย็น
โรงหลอม
โรงงานกระเบื้อง / ปูนซีเมนต์ / โรงผสมปูนซีเมนต์
โรงแก้ว / ผลิตภัณฑ์แก้ว
โรงงานปุ๋ย
อื่นๆ
*จำนวนกะใช้งานต่อวัน: กะต่อวัน
*เริ่มเช่าตั้งแต่วันที่:
*ระยะเวลาการเช่า:
วัน
เดือน
ปี